Aktualności

Inwentaryzacja źródeł ciepła

InformacjaINWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH
ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY STARA BIAŁA

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniach od 14 września do 9 października 2020 r. na terenie Gminy Stara Biała przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Dzięki przeprowadzonemu spisowi, Gmina Stara Biała będzie mogła wypełnić zobowiązania wynikające z programu ochrony powietrza oraz ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Stara Biała.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Stara Biała o udzielenie ankieterom informacji dotyczących indywidualnego systemu ogrzewania Państwa budynków dla potrzeb ww.  inwentaryzacji . Osoby dokonujące spisu udzielą niezbędnych wyjaśnień w zakresie wykonywanych prac.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnych źródeł ciepła będą potrzebne:
•    Informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła,
•    Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Zgodnie z regulaminem MIWO 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

Zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała” zrealizowano przy pomocy środków z budżtu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies