Aktualności

Inwentaryzacja szamb i oczyszczalni

InformacjaINWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY STARA BIAŁA

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym celu na terenie Gminy Stara Biała w dniach od 14 września do 9 października 2020 r. przeprowadzony będzie spis ww. szamb oraz oczyszczalni ścieków.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Stara Biała.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Stara Biała, posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków o udzielenie wykonawcom wszelkich niezbędnych informacji podczas prac spisowych.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:
•    Podstawowe informacje na temat instalacji,
•    Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości,
•    Informacja o przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę na wywóz nieczystości.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies