Aktualności

Kolejna umowa podpisana

W Urzędzie Gminy 12 października została podpisana umowa z wykonawcą na budowę drogi gminnej 291320W w miejscowości Kobierniki. Jej koszt to 1 024 292,28 zł.

Budowa drogi stanowi kontynuację i jednocześnie zakończenie inwestycji, która realizowana była w na przełomie 2009/2010 roku.

Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie z Nadleśnictwem w Płocku i swoim zakresem obejmuje budowę drogi gminnej nr 291320W w miejscowości Kobierniki o długości ok. 520 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. W zakres zadania wchodzi również wykonanie poboczy, rowów i zjazdów do posesji.

Całość prac ma zakończyć się do połowy grudnia 2018 r.

Mamy nadzieję, że wykonawca robót, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna dołoży wszelkich starań, aby mimo napiętych terminów zadanie zrealizować rzetelnie i w terminie umownym. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku z ograniczeniami z dojazdem do nieruchomości, które pojawią się podczas realizacji inwestycji.

1U2A7706-art

1U2A7703-art

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies