Aktualności

Złote Gody

W środę 3 października 2018 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy Stara Biała 9 par małżeńskich, które w 2017 r. obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W dowód szczególnego uznania władz polskich dla wartości życia, trwałości i pomyślności rodziny oraz wdzięczności za ofiarny, codzienny trud, odpowiedzialność i poświęcenie w budowaniu i umacnianiu rodziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. uhonorował 10 par małżeńskich z terenu Gminy Stara Biała. Odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. Razem z Przewodniczącym Rady Gminy Stara Biała Wojciechem Żółtowskim oraz pracownikami urzędu gminy podziękowali Jubilatom za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych ponad pół wieku temu. Złożyli wszystkim obecnym parom serdeczne gratulacje i życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, życzliwości bliskich oraz dużo siły i wytrwałości w zmaganiu się z codziennością.

Ceremonia odznaczenia odbyła się tradycyjnie w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Starej Białej. Zasłużeni Jubilaci ze wzruszeniem odbierali odznaczenia, przyjmowali listy gratulacyjne, kwiaty i życzenia. Po toaście symboliczną lampką szampana zaśpiewano „Sto lat”, był tort okolicznościowy i czas na rozmowę, chwilę wspomnień przy muzyce oraz pamiątkowe zdjęcia.

Każda ze świętujących rodzin ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, a ich wspólne życie jest powodem do dumy i radości nie tylko dla ich najbliższych, ale również dla całej naszej społeczności lokalnej. Dla młodszych pokoleń są wzorem i przykładem wierności godnym naśladowania. Swoim małżeńskim życiem dowiedli, że ten szczególny medal trafił w godne ręce.

Życzymy wszystkim parom małżeńskim, aby kolejne lata wspólnego życia upływały w dobrym zdrowiu, zgodzie, wzajemnym zrozumieniu i życzliwości aż do Brylantowych Godów.

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali:

 1. Hanna i Józef Berlińscy z Białej.
 2. Teresa i Henryk Dąbrowscy z Miłodroża.
 3. Michalina i Zygmunt Gołębiewscy z Maszewa Dużego.
 4. Apolonia i Ryszard Kalwasińscy z Mańkowa.
 5. Barbara i Mieczysław Komar z Białej.
 6. Hanna i Władysław Kukowscy z Kowalewka.
 7. Danuta i Czesław Lewandowscy z Maszewa Dużego.
 8. Iwona i Stanisław Machała z Maszewa Dużego.
 9. Barbara i Zdzisław Pilewscy z Białej.
 10. Danuta i Roman Sztupeccy z Maszewa Dużego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies