Aktualności

Stypendia

W czwartek 11 stycznia Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński wręczył dyplomy gratulacyjne 23 uczniom Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie z okazji uzyskania przez nich stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Jedna uczennica uzyskała stypendium zarówno za wyniki w nauce jak i osiągnięcia sportowe.

Wysokość stypendium za wyniki w nauce to kwota 200 zł, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe wynosi 100zł.

Stypendium za wyniki w nauce otrzymują uczniowie klas IV-VII, którzy w I semestrze uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75.

W budżecie gminy na rok 2018 Rada Gminy Stara Biała przeznaczyła na ten cel kwotę 60 000 zł i są to pieniądze pochodzące z naszych dochodów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies