Kiedy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych?

Od lipca 2021 r. został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ogorzelicach, ul. Bielska 11. W związku z tym nie będzie już organizowanej mobilnej (objazdowej) zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Komunalne odpady problemowe mieszkańcy naszej gminy, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą dowieźć do PSZOK w Ogorzelicach. Korzystanie z PSZOK nie wymaga ponoszenia dodatkowej opłaty oraz nie wymagane jest zgłaszanie do Urzędu Gminy chęci oddania odpadów.

Do PSZOK zapraszamy w godzinach:
wtorek    11.00 – 19.00
środa    11.00 – 19.00
czwartek    8.00 – 16.00
piątek    11.00 – 19.00
sobota    7.00 – 15.00

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies