Inwestycje gminne - Rok 2015

Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu

Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 795 m i szerokości 4,5 m na podbudowie z kruszyw łamanych,
 • wykonanie obustronnych poboczy i rowów oraz zjazdów z tłucznia kamiennego.
Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 25 września 2015 roku.
Data zakończenia: Planowana data zakończenia - 16 listopada 2015 roku.
Wartość robót brutto: 643 753,28 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy
Województwo Mazowiecki – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies