Inwestycje gminne - Rok 2015

Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie – etap II

Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie – etap II

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie części drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km od 0+116 do 0+705 km (o dł. 589 m),
 • wykonanie pięciu sięgaczy z kostki betonowej o łącznej długości 414 m,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogi tj. kanał kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi oraz wpustami ulicznymi w obrębie wykonywanej części ulicy oraz sięgaczy,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
 • zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
 • zabezpieczenie sieci gazowej i wodociągowej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy.
Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24 czerwca 2015 roku.
Data zakończenia: Planowana data zakończenia - 24 września 2015 roku.
Wartość robót brutto: 1 461 449,83 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies