Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1

Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1

Zakres rzeczowy:
 • wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej na długości 451 mb i szerokość 4,0 m, na podbudowie z istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego o szer. 3 m, oraz wykonanie nowej podbudowie po 0,5 m z każdej strony drogi.
 • wykonanie obustronnych poboczy, rowów i zjazdów na pola i do posesji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 9 lipca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 sierpnia 2014 roku.
Wartość robót brutto: 162 568,28 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies