Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Biała – etap I

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Biała – etap I

Zakres rzeczowy:
 • budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego - odcinek ścieżki pieszo-rowerowej o szer. 2,5m od strony miasta Płocka do ul. Kmicica oraz odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Zagłoby za przystankiem autobusowym do przejścia dla pieszych
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 18 lipca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 19 grudnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 171 900,00 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 85 275,00 zł
 • Budżet Gminy

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies