Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,0 m i długości 94 m,
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5 m i długości 148 m,
 • budowa placu z płyt ażurowych o szerokości 7,7 i długości 20 m,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego grubości 15 cm,
 • zabezpieczenie istniejących kabli telefonicznych oraz przejścia gazociągu pod ciągiem pieszo-jezdnym rurami osłonowymi,
 • wycinka kolidujących drzew.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 25 lipca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 4 grudnia 2014 r.
Wartość robót brutto: 195 570,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies