Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie

Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie

Zakres rzeczowy:
 • budowa drogi położonej w miejscowości Maszewo wraz z budową przydrożnych rowów infiltracyjnych oraz przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 562 (dz. nr ewid 75), w tym:
 • wykonanie drogi o długości ok. 750 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z mas bitumicznych;
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz dojść dla pieszych,
 • wykonanie dwustronnych poboczy,
 • wykonanie dwóch przepustów Ø400 mm, w tym jeden w ciągu rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej 562 drugi zaś w km 0+216,00 drogi,
 • wykonanie rowów infiltracyjnych,
 • przebudowa istniejącej linii telefonicznej w miejscach kolizji z budowaną drogą.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 16 czerwca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 października 2014 r.
Wartość robót brutto: 708 186,22 zł brutto
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies