Inwestycje gminne - Rok 2014

Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże

Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zakres rzeczowy:
 • utwardzenie terenu z kostki betonowej brukowej (parking, chodnik, utwardzenie powierzchni publicznej nie stanowiące dróg ani ciągów pieszych, drogi),
 • odwodnienie terenu za pomocą kanalizacji deszczowej,
 • montaż oznakowania drogowego,
 • montaż ławek parkowych z oparciem, montaż stojaka rowerowego, montaż lamp parkowych solarnych,
 • obsianie terenu trawą oraz nasadzenia wieloletnie - 274 szt.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 27 czerwca 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 31 października 2014 r.
Wartość robót brutto: 439 500,00 zł brutto
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 121 507,00 zł – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 17.06.2014 r.
 • Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies