Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555

Droga gminna Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555 po budowie

W dniu 19 października 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Srebrna - Kobierniki - droga wojewódzka nr 555".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 2 517 969,94 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Trwają prace związane z budową drogi gminnej w miejscowościach Kobierniki i PGR Srebrna (dł. 2364,2 m) wraz ze skrzyżowaniami z drogą wojewódzką.
Umowę z wykonawcą na realizację powyższej inwestycji podpisano 19 listopada 2009 roku.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • wykonanie drogi gminnej na odcinku od km 0+006,60 do km 2+017,68 (odcinek I) oraz od km 0+005,94 do km 0+359,06 (odcinek II) o nawierzchni z betonu asfaltowego (pow. 10536 m2) na podbudowie z tłucznia kamiennego o grub. 20 cm,
 • wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm (pow. 4353 m2) na podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 15 cm,
 • wykonaie poboczy (pow. 4353 m²) na szerokości 1,0 m umocnionych kruszywem naturalnym z domieszką klińca kamiennego w ilości 25% (grub. umocnienia - 15 cm),
 • wykonanie skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 555 w km 0+607,00; 1+898,00; 1+976,50 o nawierzchni z asfaltu betonowego (pow. 155 m²).

Planowany koszt zadania - 2 511 998,56 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 14 maja 2010 roku.

pdfkobierniki.pdf3.44 MB

jpgkobierniki.jpg3.63 MB

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies