Aktualności

Mieszkańcy Maszewa Dużego przy ulicy Lipnowskiej

Uprzejmie informuję mieszkańców Maszewa Dużego, których nieruchomości przylegają do ulicy Lipnowskiej na odcinku od ulicy Szkolnej do ronda, że w dniach 23 i 25 listopada (środa i piątek) b.r. w godz. 18:00 do 20:00 projektant przebudowy ulicy Lipnowskiej będzie dyżurował w budynku Zespołu Szkół w Maszewie Dużym.

Bardzo proszę wszystkich właścicieli nieruchomości o przybycie do szkoły w jednym z wymienionych dni w celu uzgodnienia lokalizacji zjazdu z ulicy Lipnowskiej na posesję.

Bardzo proszę o niezawodne przybycie i uzgodnienie przygotowywanej dokumentacji budowlanej, ponieważ na etapie realizacji inwestycji jakiekolwiek zmiany nie będą możliwe.

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies