Aktualności

Rewitalizacja Gminy Stara Biała

Gmina Stara Biała realizuje projekt dotyczący przygotowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program na lata 2016-2020”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W ramach projektu podjęte będą następujące działania:

 1. Przeprowadzenie diagnozy obszaru wskazanego do rewitalizacji w celu stwierdzenia zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz ustalenia sposobów jego usunięcia. Określenie istniejących problemów i deficytów.
 2. Opracowanie planu usunięcia problemów wraz z planem przestrzennym dla rewitalizacji.
 3. Opracowanie kosztorysu realizacji zadania wraz z planem pozyskania środków zewnętrznych z różnych źródeł na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji.
 4. Rozpoczęcie współpracy z ekspertami w dziedzinie rewitalizacji.
 5. Podjęcie uchwały o realizacji programu.

Koncepcja rewitalizacji Gminy Stara Biała zakłada rewitalizację społeczną jak i gospodarczą.

Dokładne potrzeby i kierunki rewitalizacji zostaną określone poprzez zdiagnozowanie wszystkich problemów w Gminie Stara Biała, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zapisanie ich w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020.

Dofinansowanie z UE: 22 230,00 zł


W obecnej perspektywie finansowej (na lata 2014-2020) istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje związane z rewitalizacją budynków, obiektów i przestrzeni zdegradowanych. Warunkiem ubiegania się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją jest wpisanie danej inwestycji lub projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Inicjatywy rewitalizacyjne wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców i jakości przestrzeni publicznej, a w szerszej perspektywie podniesienie konkurencyjności naszej gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies