Aktualności

Razem na dobry i zły los...

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas,
gdy kocha się zawsze – w radości i smutku,
bez względu na dobry czy zły los”
- Jan Paweł II

Po raz drugi w tym roku Urząd Stanu Cywilnego w Starej Białej organizował uroczystość odznaczenia par małżeńskich medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. To podniosłe i wzruszające wydarzenie w życiu dwojga ludzi, którzy przeżyli w jednym związku ponad 50 lat. Pół wieku wspólnego życia skłania do radosnej i uroczystej celebracji, która jest uhonorowaniem tego pięknego jubileuszu.

W środę 14 września b.r. przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy Urzędu Gminy spotkali się z czterema parami Dostojnych Jubilatów, którzy w 2015 roku obchodzili Złote Gody. Nasze zaproszenie przyjęli Państwo: Jadwiga i Adam Gawarkiewicz z Białej, Aleksandra i Henryk Żochowscy z Białej, Marianna i Stanisław Kujawscy z Maszewa Dużego, Krystyna i Stanisław Staszewscy z Maszewa Dużego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016 r. przyznał Dostojnym Jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w dowód szczególnego uznania najwyższych władz państwowych dla wartości życia i trwałości rodziny oraz wdzięczności za ofiarny trud, odpowiedzialność i poświęcenie. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia dokonał Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. Gratulując pięknego jubileuszu wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Stara Biała Wojciechem Żółtowskim podziękowali Jubilatom za to, że swoim życiem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem świadczą, że rodzina jest największą wartością w życiu człowieka oraz za godny do naśladowania przykład dla młodszych pokoleń.

Był toast symboliczną lampką szampana, tort weselny, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki w postaci albumu z architekturą Powiatu Płockiego oraz pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy życzyliśmy Jubilatom doczekania jeszcze wielu wspólnych rocznic w dobrym zdrowiu, spokoju i życzliwości ze strony bliskich. Przy muzyce z lat ich młodości spędziliśmy razem czas w miłej atmosferze i z podziwem patrzyliśmy na młodych jeszcze ludzi, radosnych i pełnych energii, którzy dzisiaj tylko na chwilę zatrzymali się, aby spojrzeć wstecz i pomyśleć, co udało się osiągnąć i przeżyć przez te długie 50 lat. Mamy nadzieję, że był to dla Państwa przede wszystkim czas szczęśliwych, rodzinnych chwil i sukcesów, lata wspólnych życiowych spraw, które jeszcze bardziej umocniły Wasze rodzinne więzi.

Niech każdy kolejny dzień Waszego życia będzie lepszy od tego , który już za Wami, bo jak mówią słowa znanej piosenki Marka Grechuty : „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

Nie wszyscy Jubilaci mogli wziąć udział w uroczystości. Serdecznie pozdrawiamy Państwa: Danutę i Kazimierza Dyszkiewicz z Ludwikowa, Marię i Stanisława Krzeszewskich z Nowych Proboszczewic oraz Danutę i Mieczysława Jasińskich z Włoczewa, którzy również obchodzili Złote Gody i zostali odznaczeni medalami. Spotkaliśmy się wcześniej, a dzisiaj życzymy Państwu szybkiego powrotu do zdrowia i kolejnych wspólnych rocznic.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies