Aktualności

III Sesja Rady Gminy Stara Biała

III Sesja Rady Gminy Stara BiałaUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku (tj. wtorek) o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji o stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz projekt (204kB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała. pobierz projekt (392kB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. pobierz projekt (186kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Stara Biała. pobierz projekt (155kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi BRWILNO gmina Stara Biała. pobierz projekt (2650kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowe Proboszczewice stanowiącej gminny zasób nieruchomości. pobierz projekt (196kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biała stanowiącej gminny zasób nieruchomości. pobierz projekt (194kB)
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na rok 2014.
 15. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2015. pobierz projekt (2296kB)
  1. Przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy;
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. Odczytanie opinii Komisji Budżetowej;
  4. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków;
  5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2015-2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok. pobierz projekt (279kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stara Biała. pobierz projekt (105kB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stara Biała. pobierz projekt (103kB)
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies