Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015Uprzejmie informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 233/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 2014 roku zostało utworzone Przedszkole w Nowych Proboszczewicach.

Przedszkole to planuje się uruchomić 7 stycznia 2015 r.

W roku bieżącym wyjątkowo rekrutacja dzieci do przedszkola w Nowych Proboszczewicach zostanie przeprowadzona przez organ prowadzący.

W dniach od 1 do 30 września 2014 r. należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała pok. nr 13 "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015".

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Biała pok. nr 13 oraz na stronie internetowej www.starabiala.pl.

W dniach od 1 do 15 października 2014 r. nastąpi rozpatrzenie złożonych wniosków.

W dniach od 16 do 31 października 2014 r. będą wywieszone imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola oraz imienne listy dzieci, które nie zostały przyjęte i znajdują się na liście oczekujących.

Wymienione listy zostaną wywieszone w miejscu ogólnie dostępnym w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stara Biała.

Bliższych informacji udziela Pani Agnieszka Śmigrocka pod nr tel.: 24 366 87 11.

Wszystkie informacje w załączonych dokumentach:

docWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 20142015
docxZałącznik do wniosku - Oświadczenie samotnym wychowywaniu dziecka
docxZałącznik do wniosku - Zaświadczenie o zatrudnieniu
docxZałącznik do wniosku - Oświadczenie o wielodzietności

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies