Aktualności

Sterylizacja, kastracja, czipowanie

Od poniedziałku, 4 marca, można składać wnioski w ramach zadania „Zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała”. To akcja kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów domowych, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Stara Biała oraz kotów wolno żyjących bytujących na terenie naszej gminy.
Właściciele zwierząt i opiekunowie społeczni kotów wolno żyjących mogą składać wnioski w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Stara Biała, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.00-15.00, środa 8.00-16.00), w terminie do 29 marca 2024 r. Wnioski są załączone do niniejszej informacji lub można je pobrać w pokoju nr 9 w UG. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 366 87 27.
Koty wolno żyjące (dzikie) zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 21 ustawy o ochronie zwierząt są to koty nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Osoby, które chcą pełnić funkcję opiekuna społecznego kotów wolno żyjących muszą zgłosić się do Urzędu Gminy Stara Biała pok. nr 9 i zadeklarować chęć pełnienia tej funkcji poprzez złożenie deklaracji.  
Zasady prowadzenia akcji:
• Gmina pokrywa 100 proc. kosztów związanych z zabiegiem sterylizacji, kastracji i elektronicznego oznakowania psów i kotów domowych oraz kotów wolno żyjących do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2024.
• Zwrot kosztów nie dotyczy przygotowania psa i kota domowego do zabiegu, wykonania dodatkowych badań i ewentualnych wizyt pozabiegowych, których koszty ponosi właściciel zwierzęcia.
• W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań przed zabiegami w przypadku kotów wolno żyjących opiekun społeczny musi uzyskać zgodę z UG na ich wykonanie, ich koszt ponosi Gmina.
• Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
• Zabiegi dofinansowane są tylko właścicielom, których zwierzę posiada elektroniczne oznakowanie w postaci czipa. W przypadku braku oznakowania, właściciel chcący skorzystać z dofinansowania musi wyrazić zgodę na oznakowanie zwierzęcia.
• Wszystkie koty wolno żyjące poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji zostaną elektronicznie oznakowane czipem.
• Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym na podstawie skierowania wystawionego przez Wójta Gminy Stara Biała.
• W celu ustalenia terminu zabiegu właściciel zwierzęcia i opiekun społeczny kotów wolno żyjących zobowiązany jest do zgłoszenia się do wskazanego gabinetu weterynaryjnego wraz z uzyskanym skierowaniem.
• Właściciel zwierzęcia i opiekun kotów wolno żyjących zobowiązany jest do doprowadzenia zwierzęcia na zabieg oraz do odebrania po zabiegu w terminach podanych przez lekarza weterynarii wykonującego zabiegi.
• Opiekun kotów wolno żyjących zobligowany jest do opieki pozabiegowej po wykonanych zabiegach, a następnie do wypuszczenia zwierzęcia w miejscu bytowania.
Złożone wnioski będą realizowane po podpisaniu umowy z wybranym gabinetem weterynaryjnym, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, tj. 40 00,00 zł.
Planowany termin zakończenia całego zadania do 25 października 2024 r.
Wartość zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała” wynosi 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie kwotą 20 000,00 zł pochodzi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
pdfWniosek_o_uzyskanie_skierowania_na_zabieg_sterylizacji_kastracji_i_elektroniczne_oznakowanie_psów_i_kotów_domowych.pdf365.63 KB
pdfWniosek_o_uzyskanie_skierowania_na_zabieg_sterylizacji_kastracji_i_elektroniczne_oznakowanie_kotów_wolno_żyjących.pdf187.16 KB

kot i pies www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies