Aktualności

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję lat 2024 - 2027

InformacjaWiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku zawiadomił Radę Gminy Stara Biała o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027 i wniósł o dokonanie wyboru 5 ławników:

 • do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku -3 osoby, w tej liczbie do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy - 1 osoba,
 • do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku - 2 osoby, w tej liczbie do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku, Wydział Pracy - 1 osoba.

W związku z powyższym rozpoczęła się procedura naboru kandydatów na ławników.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Stara Biała w pokoju nr 18, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała do dnia 4 marca 2024 r.

Wyboru kandydatów dokona Rada Gminy Stara Biała najpóźniej w kwietniu 2024 r.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.). Do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych dla naboru podstawowego.

Pliki do pobrania:

Informacja o wymaganych dokumentach516.83 KB

Wyciąg z ustwy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych140 KB

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika27.39 KB

Formularz KRK32.05 KB

Lista osób zgłaszających kandydata118.5 KB

oświadczenie kandydata dot. postępowania o przestępstwo361.86 KB

oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej361.59 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies