Aktualności

Miliony na lampy

Podczas jubileuszowej w tej kadencji samorządu, 50. sesji Rady Gminy Stara Biała, radni byli nad wyraz zgodni i wszystkie uchwały przyjęli jednogłośnie.
Na sesji, która odbyła się we wtorek, 30 stycznia, pojawił się komplet radnych. Gościem sesji był przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski.
Radni zdecydowali m.in. o zmianach w budżecie gminy na ten rok. Wpisali do niego kwotę 2 131 040 zł, którą nasza gmina uzyskała w formie dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Te pieniądze zostaną przeznaczone na wymianę opraw lamp nieenergooszczędnych na nowy typu LED. Wymienionych zostanie ponad 1,4 tys. lamp. Całość przedsięwzięcia będzie kosztować 2,7 mln zł, więc wkład własny gminy wyniesie 568 960 zł. Wymiana lamp powinna rozpocząć się w pierwszej połowie tego roku.
Radni podjęli także uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi płockiemu. Chodzi o współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Starej Białej, od wyremontowanego odcinka od ronda w stronę cmentarza. To odcinek ok. 400 metrów. Wstępny koszt inwestycji to 400 tys. zł. Nasza gmina przeznaczy na to przedsięwzięcie 200 tys. zł.
Pod koniec sesji głoś zabrał przewodniczący Lech Dąbrowski. Podziękował wójtowi i radnym za podjęcie decyzji o współfinansowaniu przez gminę remontu drogi powiatowej w Starej Białej. Poinformował także, że zaawansowane są prace projektowe związane z modernizacją drogi powiatowej w Wyszynie oraz budową chodnika od ronda w Białej do Srebrnej, a w najbliższych dniach powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej z Proboszczewic do Gozdowa.

sesja nr 50 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies