Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Biała, 20.12.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343) Gmina Stara Biała ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

 1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Gmina Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

 1. Określenie przewidywanego trybu zawarcia umowy

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r, poz. 1343).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz

Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała na całej sieci komunikacyjnej składającej się w szczególności z linii:

Linia

 

1

Proboszczewice - Proboszczewice p. Karwosieki

2

Proboszczewice - Stara Biała Szkoła p. Kowalewko

3

Proboszczewice - Stara Biała Szkoła p. Kamionki

4

Brwilno Pętla - Wyszyna Szkoła p. Maszewo Remiza

 1. Szacunkowy roczny przebieg linii: 46 404,80 km

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

31.12.2024 r.

 1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. nr 5 poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

 • Biuletyn Informacji Publicznej,

 • Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Stara Biała

 • Strona internetowa organizatora: http://www.starabiala.pl

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies