Aktualności

Sesja z mnóstwem gości

Już dawno na sesji Rady Gminy Stara Biała nie było tylu gości i prezentacji. O planach powiatu płockiego mówił przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, o Olefinach III przedstawiciele Orlenu, a o planach budowy nowej linii energetycznej przedstawiciele Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Na XLVIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w czwartek, 30 listopada, pojawiło się 10 z 14 radnych. Tuż po rozpoczęciu sesji głos zabrali goście.
Lech Dąbrowski mówił o tworzeniu budżetu powiatu na 2024 r. Mówił także o powiatowych inwestycjach na terenie naszej gminy. Zaznaczył, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się 260 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej na drogę Wyszyna-Ulaszewo. Poinformował, że jest 400 tys. zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej Proboszczewice-Gozdowo i 300 tys. zł w budżecie powiatu na przebudowę drogi powiatowej ma odcinku od mostu do cmentarza w Starej Białej. Odnosząc się do kwestii budowy chodnika przy drodze Biała-Srebrna, Lech Dąbrowski powiedział, że trzeba przygotować ok. miliona złotych na wykup gruntów. Mówił też o kwocie 180 tys. zł przeznaczonej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Bronowie-Zalesiu.
Po przewodniczącym Rady Powiatu w Płocku głos zabrali Damian Olewnik, dyrektor Biura Intensyfikacji Produkcji Olefin i Kontraktu Kompleksu Olefin III oraz Arkadiusz Ciesielski z Biura Relacji z Otoczeniem. Arkadiusz Ciesielski przedstawił prezentację „Budowa kompleksu Olefin III – potencjał przedsięwzięcia. Główne zasady środowiskowo-społeczne”, a Damian Olewnik „Budowa kompleksu Olefin III – potencjał przedsięwzięcia”. – Dziękuję Państwu i mieszkańcom za wyrozumiałość, bo zdaję sobie sprawę, że tak duża inwestycja niesie ze sobą niedogodności – mówił Damian Olewnik. Zaznaczył, że przy budowie pracuje 21 lokalnych firm, że po zakończeniu inwestycji będzie 1,5 tys. nowych miejsc pracy.
Radny Adam Pawłowski pytał jakie korzyści odniesie gmina z powstania Olefin III. – Trwają rozmowy z Hyundai Engineering o wsparciu finansowym dla gminy. Jesteśmy także przed ważnymi decyzjami związanymi ze znacznym wzmocnieniem potencjału drogowego gminy. Myślę, że po nowym roku będę mógł podać więcej szczegółów. Gmina Stara Biała jest dla nas priorytetem jeśli chodzi o wsparcie lokalnej społeczności – mówił Damian Olewnik.
Wójt Sławomir Wawrzyński pytał o liczbę pracowników, którzy docelowo będą mieszkać w miasteczku kontenerowym. – Dzisiaj mieszka tam ok. 900 osób. Jeśli chodzi o pracowników to szczyt planowany jest pod koniec czerwca przyszłego roku. Wtedy na budowie może pracować ok. 13 tys. osób, a w miasteczku mieszkać ok. 5,5 tys. osób – poinformował Damian Olewnik. (Całość prezentacji tutaj od 10,35 min do 1.25,06 min).
Po przedstawicielach Orlenu swoją prezentację przedstawili Paweł Smoliński i Olgierd Żyromski z Wydziału Komunikacji Społecznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Mówili o budowie linii 400 kV od Kruszczewa do Grudziądza.
W naszej gminie linia ma liczyć 7 km i przebiegać przez sołectwa Kruszczewo, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Miłodróż, Trzebuń i Włoczewo. Według przedstawiciela PSE prace budowlane mogą rozpocząć się w 2028 roku. Natomiast na początku przyszłego roku PSE chce zaprosić osoby, których dotyczyć będzie inwestycja na spotkania konsultacyjno-informacyjne. Podczas nich zostaną omówione np. kwestie związane z ewentualnym przesunięciem słupów czy sprawy finansowe. (Całość prezentacji tutaj od 1.41,00 min do 2.22,55 min).
Po wystąpieniach gości radni zajęli się uchwałami. Wszystkie przyjęli jednogłośnie. Zdecydowali m.in. o przeznaczeniu 485 tys. zł budżetu gminy na gospodarkę odpadami. To konieczne ponieważ opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pokrywają kosztów odbioru śmieci. Podnieśli także strażakom-ochotnikom ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych z 20 na 25 zł.

sesja nr 48 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies