Aktualności

Usuwanie azbestu

Pod koniec września zakończyła się w naszej gminie kolejna edycja programu usuwania wyrobów azbestowych. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Umowa na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Biała” została zawarta 15 maja 2023 r. Zgodnie z umową Fundusz udzielił gminie dotacji w wysokości 29 476,80 zł, w stosunku do całkowitego kosztu kwalifikowanego zadania określonego w umowie na 73 692 zł brutto.
Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 20 września 2023 r. W ramach zawartej umowy z wykonawcą, firmą PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o., usunięto i unieszkodliwiono 195,68 ton wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na 40 nieruchomościach w naszej gminie.

WZOR-INFORMACJI-NA-TABLICE-OGLOSZEN OZ NF1 MK

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies