Aktualności

Wybory sołtysa w Maszewie Dużym

Na środę, 20 września, na godz. 18.00, wójt zwołał zebranie mieszkańców Maszewa Dużego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa. Zebranie odbędzie się w hali w Maszewie Dużym.
Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory
w nowym terminie - w tym samym dniu, z półgodzinnym opóźnieniem będą przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies