Aktualności

Żegnamy Radnego Marka Krajewskiego

wstazka zaloba www male Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś. P. Marka Krajewskiego
Radnego Gminy Stara Biała 4 kadencji, w latach 2006 – 2023, Sołtysa Sołectwa Maszewo Duże w latach 2005 – 2023

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 2 września 2023 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Maszewie Dużym.

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia oraz serdeczne słowa wsparcia i otuchy Rodzinie i bliskim składają:
Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała wraz z Radnymi Gminy
Sołtysi Gminy Stara Biała
Wójt Gminy Stara Biała wraz z Pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

nekrolog1 maly

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies