Aktualności

Utylizacja azbestu

Gmina Stara Biała w 2023 roku, tak jak w latach poprzednich, będzie starała się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku wszelkie wyroby, które zawierają azbest, powinny zostać usunięte do 31 grudnia 2032 roku.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami demontaż wyrobów z azbestem może wykonać tylko specjalistyczna firma. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków finansowych na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.
Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9 lub z załącznika poniżej.
Do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na rozbiórkę lub kopię dokumentu przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe oraz dostarczyć do wglądu dokument potwierdzający własność działki, na której znajduje się budynek.
Wypełnione dokumenty należy składać  w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, w pokoju nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
docWNIOSEK_-_Usuwanie_wyrobów_zawierających_azbest.doc115.5 KB

azbest www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies