Aktualności

Warianty nie do przyjęcia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Wczorajsze spotkanie z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego i projektantami, dotyczące przebiegu na terenie naszej gminy linii kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno), utwierdziło mnie w przekonaniu, że proponowane warianty są nie do przyjęcia. Już wstępne analizy tych propozycji budziły ogromne wątpliwości, a spotkanie tylko je potwierdziło.
Każdy z wariantów przebiegu linii kolejowej w obecnym kształcie powoduje likwidację kilkudziesięciu nieruchomości, w tym gospodarstwa rolne, które stanowią często dorobek życia wielu pokoleń. Budowa linii w zaproponowanych lokalizacjach na wiele dziesiątek lat utrudni lub wręcz uniemożliwi dalszy dynamiczny rozwój naszej Małej Ojczyzny.
Dlatego zdecydowałem, że w ciągu najbliższych dni powołam specjalny zespół, który wypracuje stanowisko naszej gminy w sprawie przebiegu linii kolejowej. Mam nadzieję, że stanowisko wypracowane przez zespół będzie podstawą do podjęcia dalszych czynności w sprawie przebiegu linii kolejowej przez Wójta i Radę Gminy Stara Biała.
Konsultacje społeczne dotyczące wariantów przebiegu linii kolejowej trwają do 9 grudnia i to jest ten czas, aby wyraźnie dać znak inwestorowi i projektantom, że w obecnym kształcie ich propozycje są nie do przyjęcia. Musimy jednak mieć na uwadze fakt, że mimo naszych licznych protestów, proces przygotowania inwestycji będzie kontynuowany. Dlatego też zespół opracuje i przedstawi propozycje wariantu najmniej ingerującego w życie mieszkańców naszej gminy.
Jestem przekonany, że uda nam się wypracować rozwiązania korzystne dla mieszkańców i całej naszej gminy.
Sławomir Wawrzyński, Wójt Gminy Stara Biała

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies