Aktualności

Podsumowanie projektu dla seniorów

W Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie, we wtorek, 28 czerwca, uroczyście podsumowano działalność Klubu Seniora. Klub powstał w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, który właśnie dobiega końca.
Podczas spotkania były kwiaty, podziękowania, specjalne albumy dla uczestników Klubu Seniora. Nie zabrakło też gości, a wśród nich wójta Sławomira Wawrzyńskiego, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Rolanda Burego, pracowników Urzędu Gminy – koordynatorek całego projekt, Aleksandry Kozłowskiej i Moniki Szpiek oraz współpracującej z nimi Doroty Kruk, opiekunki Klubu Seniora, Marzeny Bonkowskiej, osób prowadzących zajęcia dla seniorów – Kazimiery Pawłowskiej, Anny Dałek, Łukasza Rakowskiego.
- Wierzę, że ten projekt przyczynił się do integracji seniorów w naszej gminie, że dał Państwu wiele powodów do radości i zadowolenia. Chciałbym podziękować osobom realizującym projekt, pracownikom Urzędu Gminy, za ich pracę i wielkie zaangażowanie – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Zanim ostatnie spotkanie Klubu Seniora nabrało mniej oficjalnego charakteru, na jego uczestników czekała jeszcze muzyczna niespodzianka, czyli brawurowe wykonanie przez Karola Kozłowskiego, utworu Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem już”.
W ramach projektu został utworzony Klub Seniora w dwóch lokalizacjach – w Maszewie Dużym i Dziarnowie, w sumie dla 30 osób. Seniorzy mieli zajęcia z rękodzieła, kulinarne, sportowe, spotkania diabetologiem i dietetykiem, a także festyn „Aktywny senior”, wieczorki muzyczno-taneczne, ognisko, wycieczki.
Ale Klub Seniora to nie jedyne działania, które zostały zrealizowane podczas projektu. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
• Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta była pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
•  Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, gdzie dostępne są m.in. łózka antyodleżynowe, wózki rehabilitacyjne, chodziki rehabilitacyjne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych.
• Wsparcie 5 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą pracy socjalnej, poradnictwo  - spotkania z psychologiem.
Nasza gmina realizowała projekt od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Projekt „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała. Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.

seniorzy www

belka seniorzy www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies