Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2021

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, na terenie powiatu płockiego rozpoczęła się 16 sierpnia i potrwa do 22 września, z dniem dodatkowym 24 września 2021 r. Na kwalifikację wojskową 2021 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w latach 2001-2002 (dwa roczniki podstawowe, z uwagi na odwołanie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa) oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa 2021 dla mężczyzn z Gminy Stara Biała planowana jest na 8 – 13 września, a dla kobiet – 22 września.

Kto musi przyjść na kwalifikację wojskową w 2021 r.
Obowiązkowo mężczyźni urodzeni w latach 2001-2002, urodzeni w latach 1996–2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, wszystkie osoby z roczników 1999–2001, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej.
Ponadto na kwalifikację wojskową obowiązkowo muszą stawić się osoby pełnoletnie, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa - jakie badania i kategorie?
W trakcie kwalifikacji przeprowadza się badania (m.in. wagi i wzrostu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, postawy, krwi czy drożności nosa), a specjalna komisja ocenia przydatność kandydata do służby wojskowej. Każdy otrzymuje jedną z kategorii – A,B,D lub E.
• kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
• kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
• kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
• kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową ?
Na kwalifikację wojskową trzeba zabrać przede wszystkim dowód osobisty/paszport, zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów.
Jeśli po raz kolejny staje się na kwalifikację wojskową należy zabrać dodatkowo dokumenty potwierdzające zmiany jakie zaszły w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, w szczególności dokumentację medyczną i książeczkę wojskową (zapoznać się z pouczeniem na wezwaniu na kwalifikację wojskową).

wojsko www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies