Aktualności

Zgłaszanie zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych

Rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku lub konopi włóknistych w roku 2022 na terenie Gminy Stara Biała, proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Stara Biała w terminie do 15 września 2021 r. Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
W zgłoszeniu należy podać:
• imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
• dane kontaktowe: adres, telefon, adres e-mail,
• wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
• dokładną powierzchnię uprawy w hektarach.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa mazowieckiego w 2022 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 366 87 27.

maki www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies