Aktualności

Dotacje dla gminy

Gmina otrzymała dotację dla strażaków, sołectw i na drogę. To w sumie 164,3 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu samorządu Mazowsza.
Z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw gmina otrzymała w sumie 50 tys. zł – po 10 tys. zł na złożone pięć wniosków. Cztery wnioski dotyczą budowy oświetlenia ulicznego (Biała, Mańkowo, Maszewo Duże, Wyszyna), a jeden wyposażenia terenu rekreacyjnego w Nowej Białej. W sumie te wszystkie inwestycje będą kosztować ok. 370 tys. zł, więc z budżetu gminy zostanie na nie przeznaczone ok. 320 tys. zł.
Gmina otrzymała także dotację ze środków budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To kwota 50 tys. zł, a chodzi o ul. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach. Ta inwestycja w sumie kosztowała ponad 300 tys. zł.
Pieniądze od samorządu Mazowsza otrzymali także nasi strażacy. Z programu „Mazowiecka strażnica” OSP Brwilno dostała 25 tys. zł na ocieplenie garażu. Natomiast z programu za zakup sprzętu maksymalne dofinansowanie - 20 tys. zł dostała jednostka OSP Proboszczewice, a 19,3 tys. zł OSP Maszewo. Jak tłumaczy wójt Sławomir Wawrzyński w tym programie można było złożyć tylko dwa wnioski z całej gminy, a sprzęt zakupiony za pieniądze z dotacji zostanie rozdysponowany także wśród innych jednostek OSP w naszej gminie.
- Dziękujemy za przyznane nam dotacje, bo chociaż może nie są to duże pieniądze, ale każde środki zewnętrzne wpływające do budżetu gminy odciążają budżet i pozwalają przeznaczyć pieniądze na inne, ważne dla mieszkańców cele – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

lampy www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies