Aktualności

Umowy na drogi i oświetlenie

Gmina w 2021 roku podpisała umowy z wykonawcami, którzy zajmą się modernizacją dróg gminnych oraz budową oświetlenia ulicznego. W sumie gmina wyda na te inwestycje 2 159 360,55 zł.
Najpoważniejszą inwestycją jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo. To przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę ponad 1,6 km drogi. Po zakończeniu prac pojawi się na niej asfalt. Zostaną też wykonane pobocza, zjazdy, mijanki (w granicach pasa drogowego), odwodnienie oraz oznakowanie drogi. Przetarg na wykonanie robót wygrała firma Wapnopol z Glinojecka. Koszt inwestycji to 1 717 777,02 zł.
Firma  Bora z Płocka zajmie się natomiast budową drogi wewnętrznej w Starej Białej. Chodzi o 147-metrowy odcinek drogi na osiedlu przy cmentarzu. W ramach prac zaplanowano nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe. Koszt inwestycji to 181 583,67 zł.
W przypadku oświetlenia ulicznego chodzi o budowę pięciu odcinków oświetlenia, obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp, w miejscowościach Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma PH Partnerstwo Dariusz Molendowski z Płocka, która za wykonanie prac zaproponowała kwotę 259 999,86 zł.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies