Aktualności

Sesja ze zmianami w budżecie

Bardzo sprawnie przebiegły obrady XIV sesji Rady Gminy Stara Biała. Radni byli jednomyślni przy głosowaniu uchwał i przewodnicząca Rady Gminy po półtorej godzinie mogła zakończyć sesję. Jedną z najważniejszych uchwał przyjętych przez radnych były zmiany i przesunięcia w budżecie gminy.
14 radnych pojawiło się na XIV sesji i na początku bez zmian oraz jednogłośnie przyjęli porządek obrad. W swoim sprawozdaniu wójt Sławomir Wawrzyński poinformował o podpisaniu z marszałkiem Mazowsza, Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Trzepowie. A także o tym, że sejmik województwa zaakceptował udzielenie dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na ten rok. Nasza gmina złożyła w sumie pięć wniosków – na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Ludwikowo i Miłodróż oraz budowę instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w miejscowościach Brwilno, Kamionki oraz Dziarnowo. Każda z tych inwestycji to koszt ok. 30 tys. zł. Natomiast dotacja to kwota 10 tys. zł na każde z przedsięwzięć.
Radni dowiedzieli się także, że w lipcu i sierpniu pojawi się ok. 20 latarni solarnych m.in. w Ogorzelicach, Kowalewku, Miłodrożu, Brwilnie. Wójt poinformował, że została podpisana umowa z SUEZ na odbiór odpadów z terenu gminy. Obowiązywać będzie do końca czerwca 2021. – Cena będzie nieco niższa nich dotychczas, ale z perspektywy gminy. Stawka dla mieszkańców nie ulegnie zmianie. Nie pokrywa ona i tak kosztów ponoszonych przez gminę za odbiór odpadów – mówił wójt.
Wójt przypomniał także, że w związku z wyborami prezydenckimi zmieniła się siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 6. Teraz mieszkańcy Brwilna i Maszewa będą głosować w nowej świetlicy w Brwilnie.
Jedną z najważniejszych uchwał przyjętych przez radnych było zatwierdzenie zamian poziomu dochodów w budżecie gminy oraz przesunięcia w planie wydatków. Radni zaakceptowali zwiększenie dochodów gminy o blisko 855 tys. zł i przeznaczyli je w głównej mierze na wydatki inwestycyjne.
Środki te w wysokości 460 tys. złotych zostaną przeznaczone na zadania związane z projektowaniem dróg. Kwotę w wysokości 250 tys. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo”. Na tę kwotę składa się 65 tys. zł dotacji z Województwa Mazowieckiego i 185 tys. zł ze środków własnych gminy. W sumie szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 750 tys. zł.  Ponadto ok. 79 tys. zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Kolejne 70 tys. zł to środki przeznaczone na zakup laptopów w ramach pierwszej edycji projektu „Zdalna szkoła”. Środki te pochodzą z dotacji jakie uzyskała gmina.
Radni przegłosowali również przesunięcia w planie wydatków budżetowych. Dzięki temu przeznaczono na realizację zadań w ramach ochrony powietrza i klimatu kwotę 130 tys. zł.
Za te pieniądze zostanie przeprowadzona inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz opracowany zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej.
Podjęto również decyzję o zwiększeniu prac projektowo – inwestycyjnych w związku z budową dróg wewnętrznych w miejscowości Maszewo. W związku z tym planowana do realizacji w tym roku inwestycja zmieniła charakter z jednorocznej na dwuletnią. Szacowany koszt to kwota ok. 1 mln zł.
Podjęto również decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 50 tys. zł. dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Białej.     
Radny Hubert Murawski zapytał wójta o losy dokumentacji przekazanej do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a dotyczącej drogi 559. – Dokumentacja została złożona na przełomie marca i kwietnia. Z powodu pandemii prace nad nią w MZDW trochę się wydłużyły. MZDW miało kilka uwag, ale zostały ona już wyjaśnione z projektantami. Myślę, że w ciągu najbliższych dni będziemy mogli wystąpić do wojewody o zgodę na realizację inwestycji drogowej – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Przewodnicząca Małgorzata Lewandowska chciała się dowiedzieć o los punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Ogorzelicach i Białej. – Mamy kompletną dokumentację na PSZOK w Ogorzelicach i wkrótce ogłosimy przetarg na budowę. Więcej jest problemów z PSZOK w Białej. Pojawiły się protesty ze strony mieszkańców, którzy obawiają się powstania punktu. Dlatego chętnie byśmy znaleźli inną lokalizację dla tego PSZOK-u. Ale nie jest to takie łatwe – opowiedział wójt.
Na zakończenie sesji przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska, w związku z zakończeniem roku szkolnego, życzyła uczniom udanych wakacji, a nauczycielom dziękowała za ich pracę w nietypowych warunkach podczas pandemii. Poinformowała także, że reprezentacja radnych wzięła udział w ogólnopolskiej akcji #gaszynchallange dla Zosi i podziękowała Gminnej Orkiestrze Dętej za zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

sesja 14 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies