Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2020

kw-minKwalifikacja wojskowa 2020, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, rozpocznie się na terenie kraju 3 lutego br. Termin jej ogłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, został wyznaczony na 16 stycznia 2020 roku. Na kwalifikację wojskową 2020 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w 2001 roku. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się. Na terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 24 lutego 2020 r. do 24 marca 2020 r., z dniem dodatkowym 27 marca 2020 r.

Kto musi przyjść na kwalifikację wojskową w 2020 r.?

Obowiązkowo  mężczyźni urodzeni w 2001 roku, urodzeni w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, wszystkie osoby z roczników 1999–2000, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej. Do tego, na kwalifikację wojskową obowiązkowo muszą stawić się kobiety z roczników 1996–2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020  szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia, osoby pełnoletnie, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa - jakie badania i kategorie?

W trakcie kwalifikacji przeprowadza się badania (m.in. wagi i wzrostu, ciśnienia krwi, słuchu, wzroku, postawy, krwi czy drożności nosa wzrok, słuch, postawa, drożność nosa), a specjalna komisja ocenia przydatność kandydata do służby wojskowej. Każdy otrzymuje jedną z  kategorii – A,B,D lub E.

 • kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (w okresie do 24 miesięcy),
 • kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Co trzeba zabrać na kwalifikację wojskową?  

Na kwalifikację wojskową trzeba zabrać dowód osobisty, zdjęcie bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy. Jeśli po raz kolejny staje się na kwalifikację wojskową należy zabrać dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki - jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów - jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji, książeczkę wojskową. 

pdfObwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 211.55 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies