Aktualności

Radni zdecydowali o opłacie za śmieci

X sesja Rady Gminy Stara Biała zdominowana została przez uchwały związane z gospodarką odpadami. Radni zdecydowali m.in., że od stycznia stawka za odbiór śmieci wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Karna stawka za niesegregowanie odpadów to 50 zł.
Kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostały omówione podczas wspólnego posiedzenia komisji, więc podczas sesji nie było szczegółowej dyskusji i radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwały. Dotyczyły one nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych.
Najważniejsza z nich dotyczyła określenia stawki za odbiór odpadów. Jak zaznaczył radny Hubert Murawski, przewodniczący Komisji Budżetowej, podczas wspólnego posiedzenia komisji radnym zostały przedstawione wyliczenia, z których wynikało, że stawka powinna wynosić 33 zł, aby cały system się zbilansował. Radni jednak zdecydowali, że stawka wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Jeśli koszty wynikające z przetargu będą wysokie, gmina jest zdeterminowana, aby dofinansować naszą gminną spółkę i realizować to zadanie we własnym zakresie.
W związku z tym, że od nowego roku, zgodnie z ustawą, wszyscy mają obowiązek segregować odpady należało ustalić stawkę podwyższoną. Radni zdecydowali, że karna stawka dla tych, którzy nie będą segregowali odpadów wyniesie 50 zł miesięcznie od osoby i obligatoryjnie będzie obowiązywała przez pół roku. Zdecydowali też, że ulga związana z kompostowaniem odpadów biodegradowalnych wyniesie 2 zł od całości opłaty od nieruchomości.
Nowości w zagospodarowaniu odpadów od nowego roku to odbiór śmieci dwa razy w miesiącu z nieruchomości jednorodzinnych i raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych. To także nowy rodzaj worka (niebieski), jaki otrzymają mieszkańcy, przeznaczony do zbieranie makulatury.
Do końca stycznia przyszłego roku mieszkańcy będą musieli złożyć deklaracje związane z odbiorem odpadów. Nie zmienia się forma płatności, czyli opłata za śmieci powinna być wnoszona do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
Zanim radni pochylili się nad gospodarką odpadami sesja rozpoczęła się od miłego akcentu, nawiązującego do październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. W tych wyborach mandat poselski zdobył Arkadiusz Iwaniak (SLD), a senatorem został Marek Martynowski (PiS). Obaj są mieszkańcami naszej gminy. To ewenement w skali nie tylko powiatu płockiego. Rzadko bowiem zdarza się, aby na terenie jednej gminy i to wiejskiej mieszkało dwóch parlamentarzystów.
W związku z tym wójt Sławomir Wawrzyński i Rada Gminy postanowili uhonorować naszych parlamentarzystów. Na X sesję dotarł Arkadiusz Iwaniak. Senator Marek Martynowski nie mógł się pojawić tego dnia.
Przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska oraz wójt Sławomir Wawrzyński wręczyli posłowi Arkadiuszowi Iwaniakowi specjalny list gratulacyjny i drobne upominki. Gratulowali oczywiście wyboru i wyrazili nadzieję, że poseł będzie pamiętał o swojej małej Ojczyźnie i wspierał ją w miarę możliwości. – W naszej gminie mieszka 1/10 posłów z okręgu i 100 proc. senatorów. To niezbyt częsta sytuacja – stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński.
Poseł Arkadiusz Iwaniak zapewniał o przywiązaniu do miejsca zamieszkania i lokalnej społeczności. Stwierdził, że od 15 lat mieszka w Brwilnie. Jest członkiem miejscowej jednostki OSP, a ostatnio można było go spotkać, gdy podczas koncertu Michała Szpaka w Maszewie Dużym, w strażackim mundurze kierował ruchem samochodów. Zapewniał o wszelkiej pomocy ze swojej strony dla lokalnej społeczności i zaprosił do biura poselskiego w Płocku przy ul. Rembielińskiego 8.
Po tym miłym akcencie już nie było tak sympatycznie. Wójt w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami zasygnalizował dwie istotne kwestie. Pierwsza dotyczy płockich „czerwoniaków” kursujących na terenie naszej gminy. Komunikacja Miejska poinformowała, że chce od gminy w przyszłym roku zwiększenia dotacji do blisko 3,5 mln zł, jeśli mają zostać utrzymane kursy na dotychczasowym poziomie. Zwiększenie o blisko 900 tys. zł dotacji wynika stąd, że spada liczba pasażerów. Z badań przeprowadzonych przez KM wynika, że w porównaniu z 2011 r. liczba pasażerów spadła o 46 proc. Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, że gmina nie zwiększy dotacji i czeka nas redukcja kursów. Propozycje w tej sprawie ma przedstawić KM.
Kolejna kwestia to zamiar zlikwidowania przez władze Płocka SP nr 13 w  Trzepowie. Powód to spadek liczby uczniów. W SP 13 obecnie jest 122 uczniów, z czego 77 to mieszkańcy naszej gminy. Władze Płocka zaproponowały naszej gminie, aby dofinansowała istnienie „trzynastki” milionem złotych. Wójt stwierdził, że jest to nierealne, aby gmina dokładała się do utrzymania nie swojej szkoły. Zapewnił, że uczniowie uczęszczający do „trzynastki” będą mogli się uczyć w szkołach w Starej Białej i Starych Proboszczewicach. Tam, gdzie to będzie konieczne gmina zapewni transport uczniów. Wójt zasugerował, że może nie dojść do likwidacji szkoły, bo prawdopodobnie nie zgodzi się na to kuratorium.

sesja nr 10 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies