Aktualności

Wybory sołtysów i rad sołeckich

urna-wyborczaZgodnie z Uchwałą Nr 33/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców  wsi na terenie gminy Stara Biała, Wójt Gminy Stara Biała zwołuje zebrania wiejskie mieszkańców poszczególnych sołectw, według Harmonogramu określonego w Zarządzeniu Nr 9.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy.

Na zebraniu zostanie wybrany sołtys wsi oraz członkowie Rady Sołeckiej.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców gminy (najpóźniej na 3 dni przed terminem wyborów).

Dla dokonania ważnego wyboru organów samorządu, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie - w tym samym dniu, z półgodzinnym opóźnieniem będą przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w wyborach sołtysów i rad sołeckich.

pdfHarmonogram zebrań wiejskich dotyczacych wyborów sołtysów i rad sołeckich

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies