Aktualności

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

InformacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.


Obowiązek uiszczenia powyższej opłaty na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej określono w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.
W przypadku podmiotów składających oświadczenia wójtowi w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obowiązek składania oświadczeń wszedł w życie wraz z dniem wejścia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Oznacza to, że podmioty te powinny złożyć po raz pierwszy oświadczenia wójtowi  za III kwartał 2018 r., a więc w terminie 1 - 30 października 2018 r.  We wskazanym terminie oświadczenia za III kwartał 2018 r. nie wpłynęły do tutejszego urzędu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2,  która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w Urzędzie Gminy Stara Biała (pokój nr 9) lub przesłanie oświadczenia za IV kwartał 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 stycznia br. Dane wpisane w oświadczeniu posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Wzór oświadczenia jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html
W załączniku do niniejszej informacji zamieszczono materiał pomocniczy w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

pdfMateriał_pomocniczy.pdf59.82 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies