Aktualności

Uroczyste zakończenie kadencji

15 listopada odbyła się ostatnia, XXXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała kadencji 2014-2018. Na początku miała ona typowy, roboczy charakter, a na końcu charakter uroczysty, a wręcz podniosły. O godz. 13.00 Wójt Gminy Stara Biała, Rada Gminy, Sołtysi oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed budynkiem Urzędu Gminy, gdzie odsłonięto pamiątkowy obelisk z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na blisko 3-tonowym głazie (wyszukany na polach sąsiedniej gminy i ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała – Wojciecha Żółtowskiego) wyryto zaproponowany przez Wójta Gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego, pamiątkowy napis: „niepodległa 1918-2018. W stulecie odzyskania niepodległości Samorząd Gminy Stara Biała kadencja 2014-2018”. Po krótkich przemówieniach Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy kamień został poświęcony przez proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej - Ks. kan. Zbigniewa Kanieckiego. Pod obeliskiem kwiaty złożyli radni: Marianna Stawicka oraz Jan Sieradzki.

Następnie rada oraz zaproszeni goście wrócili do sali obrad gdzie nastąpiło krótkie podsumowanie pracy rady oraz podziękowania. Radni oraz Wójt otrzymali imienne podziękowania, pamiątkowe zdjęcie rady oraz drobne upominki.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na ukonstytuowanie się nowej Rady Gminy. Pierwsze posiedzenie nowo wybranych radnych nastąpi w środę 21 listopada o godz. 10.00 w sali konferencyjnej posiedzeń Rady Urzędu Gminy Stara Biała.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies