Aktualności

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Uprzejmie informuję, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, Rada Gminy Stara Biała, winna dokonać uzupełnienia listy ławników na kadencję 2016-2019 i dokonać w wyborach uzupełniających dodatkowego wyboru 2 osób do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy Stara Biała w pokoju nr 18, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających upływa 22 listopada 2017 roku.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

pdfInformacja dot. wyborów uzupełniających ławników sądowych211.06 KB
docxKarta zgłoszenia kandydata na ławnika20.84 KB
pdfLista osób zgłaszających kandydata na ławnika213.5 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies