Aktualności

Przerwa w dostawie wody

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. informują, że w dniu 29.06.2016 r w miejscowości Nowe Trzepowo nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 10:00 do godzin popołudniowych dla odbiorców z ulic: Sierpeckiej, Krzywej, Szkolnej 1, Okólnej 21.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania robót modernizacyjnych.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 08.06.2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Maszewo od nr 1 do nr 33 (wzdłuż głównej ulicy). Powyższe podyktowane jest koniecznością modernizacji sieci wodociągowej. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

brak wody„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 07.06.2016 r. w godzinach 12.00 – 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Brwilno.

Powyższe podyktowane jest koniecznością modernizacji sieci wodociągowej. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

brak wody„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, że w dniu 31.05.2016 r. od godziny 9:00 do godzin popołudniowych nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach Maszewo i Brwilno.

Powyższe podyktowane jest koniecznością modernizacji sieci wodociągowej. Prosimy odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Wymiana wodomierzy

wodomierz minGospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 19.05.2016 r. będą sukcesywnie wymieniane wodomierze, którym upłynął okres legalizacji, u Odbiorców w miejscowości Maszewo Duże. Osobą odpowiedzialną za wymianę wodomierzy będzie pracownik GKSB Sp. z o. o. pan Paweł Fijałkowski, który będzie posiadał identyfikator i stosowne upoważnienie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel.: 661-553-945 lub 24 366-87-25.

Wymiana wodomierzy

wodomierz minGospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 09.05.2016 r. będą sukcesywnie wymieniane wodomierze, którym upłynął okres legalizacji, u Odbiorców w miejscowościach Miłodróż, Trzebuń i Włoczewo.

Osobą odpowiedzialną za wymianę wodomierzy będzie pracownik GKSB Sp. z o. o. pan Paweł Fijałkowski, który będzie posiadał identyfikator i stosowne upoważnienie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel.: 661-553-945 lub 24 366-87-25.

Przerwa w dostawie wody

W dniu 12.04.2016 r w godzinach od 7:00 – 9:00 i 15:00 – 17:00 w miejscowościach: Stare Proboszczewice, Nowe Proboszczewice, Miłodróż, Włoczewo, Trzebuń i Ogorzelice wystąpi przerwa w dostawie wody.

Powyższe spowodowane będzie przerwą w dostawie energii.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana wodomierzy

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 18.02.2016 r. będą sukcesywnie wymieniane wodomierze, którym upłynął okres legalizacji, u Odbiorców w miejscowości Nowe Proboszczewice. Osobą odpowiedzialną za wymianę wodomierzy będzie pracownik GKSB Sp. z o. o. pan Paweł Fijałkowski, który będzie posiadał identyfikator i stosowne upoważnienie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. : 661-553-945 lub 24 366-87-25.

Przerwa w dostawie wody

W dniu 09.02.2016 r. w godz. 8.00 – 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości:

 1. Kowalewko – od nr 1 do nr 15
 2. Srebrna – od nr 1 do nr 9
 3. Kamionki – od nr 52 do nr 54

Powyższe spowodowane jest koniecznością usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana wodomierzy

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 05.02.2016 r. będą sukcesywnie wymieniane wodomierze, którym upłynął okres legalizacji, u Odbiorców w miejscowości Stare Proboszczewice. Osobą odpowiedzialną za wymianę wodomierzy będzie pracownik GKSB Sp. z o. o. pan Paweł Fijałkowski, który będzie posiadał identyfikator i stosowne upoważnienie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel.: 661-553-945 lub 24 366-87-25.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies