Aktualności

XX sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 153/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2017 roku.

Więcej

Zakaz wyrzucania śmieci

InformacjaSzanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której wybrany przez gminę przedsiębiorca odbiera wytworzone w danym miesiącu: odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz pozostałości po segregacji/ zmieszane odpady komunalne. Jednocześnie dwa razy do roku odbierane są od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz po uprzednim zgłoszeniu odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu. Szczegóły odbioru zostały zawarte w ulotkach zamieszczonych na Portalu internetowym poświęconym gospodarce odpadami w ramach ZGRP www.odpady.zgrp.pl.

Więcej

Informacja o Krajowej Administracji Skarbowej

Informacja1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Więcej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się dnia 8 marca 2017 br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

mamografia-minW dniu 14 marca 2017 r. (wtorek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały takiego bezpłatnego badania. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 do 19.30 pod numerami telefonu: 58 767 34 44 i 58 767 34 55.

Więcej

Projekt szkoleniowy POWER

herb-minGmina Stara Biała realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

Więcej

Odpady komunalne - komunikaty ZGRP

zgrp logoUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że biuro Związku Gmin Regionu Płockiego przygotowało dla mieszkańców następujące komunikaty:

 1. w sprawie możliwości korzystania mieszkańców gminy z portalu ZGRP, w którym można sprawdzić m.in. historię płatności, numer konta;
 2. przypominający mieszkańcom gminy o obowiązku naklejania kodów kreskowych na pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

W 2017 roku nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów będzie można uzyskać w punktach wymienionych w załączonym pliku.

Plik do pobrania:

pdfPUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE PŁOCKIM w 2017 r.199.07 KB

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Logo mrirwUrząd Gminy Stara Biała poniżej zamieszcza komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości skorzystania przez rolników z dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu obowiązkowych umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2017 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies