Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne – wyniki

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 20.03.2017 r. – 12.04.2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Więcej

Życzenia Wielkanocne

zyczenia-artykul-wielkanoc

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe, napełni
wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę do pokonywania trudności i
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski
Wójt Gminy
Sławomir Wawrzyński

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do udziału w obradach XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Informacja dla utrzymujących drób i inne ptaki

ptasia grypa 13.01Wójt Gminy Stara Biała informuje, że od dnia 06.04.2017 r. przestaje obowiązywać nakaz utrzymania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie. Wszystko to za sprawą nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), które łagodzi ograniczenia wskazane w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2016 r.

Więcej

Kondolencje

Panu 
Leszkowi Majczynie 
Radnemu Gminy Stara Biała 
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach 
z powodu śmierci 
Mamy 

składają: 
Radni Gminy Stara Biała, 
Wójt Gminy wraz z sołtysami 
i pracownikami Urzędu Gminy

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 153/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2017 roku.

Więcej

Nabór do pracy w ZGRP

zgrp logoZwiązek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w dniu 23 marca 2017 r. został ogłoszony nabór na wolne stanowisko Samodzielnego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO. Ogłoszenie dostępne jest na stronie www.zgrp.bip.org.pl.

Więcej

XX sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Zakaz wyrzucania śmieci

InformacjaSzanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której wybrany przez gminę przedsiębiorca odbiera wytworzone w danym miesiącu: odpady segregowane (szkło, tworzywa sztuczne, metale, papier, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne) oraz pozostałości po segregacji/ zmieszane odpady komunalne. Jednocześnie dwa razy do roku odbierane są od właścicieli nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz po uprzednim zgłoszeniu odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające gruzu. Szczegóły odbioru zostały zawarte w ulotkach zamieszczonych na Portalu internetowym poświęconym gospodarce odpadami w ramach ZGRP www.odpady.zgrp.pl.

Więcej

Informacja o Krajowej Administracji Skarbowej

Informacja1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies