Kodeks Etyki

Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Stara Biała

"Samorząd działa etycznie i jest odporny na działania korupcyjne.
Władze jasno deklarują i wcielają w Życie postawę nietolerowania korupcji."

 • Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Stara Biała stanowi zbiór wartości i zasad, jakimi powinni się kierować pracownicy wykonując obowiązki służbowe.
  Celem kodeksu jest poprawa jakości funkcjonowania Urzędu Gminy oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego.
 • Pracownicy Urzędu Gminy Stara Biała mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.
  Postawę i pracę każdego pracownika charakteryzują wartości i zasady, takie jak: sprawiedliwość, lojalność, szacunek, godność, odpowiedzialność, uczciwość.

Najważniejszą wartością jest mieszkaniec.

 1. Przy realizacji zadań pracownicy zobowiązują się kierować przepisami prawa oraz interesem wspólnoty samorządowej, pamiętając, że współtworzą wizerunek pracownika samorządowego.
 2. Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób nie budzący wątpliwości etycznych i zwiększający zaufanie mieszkańców do samorządu, w szczególności zaś:
  1. Wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,
  2. Angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonywania pracy w Urzędzie,
  3. Przekładają interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają
  4. Wydają sprawiedliwie i uczciwie decyzje, a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej,
  5. Podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielenia interesantowi wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływy na podjętą później decyzję administracyjną,
  6. Nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do poniesienia odpowiedzialności za własny błąd oraz do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,
  7. Zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny, gospodarują budżetem gminy.
 3. W bezpośrednich kontaktach z interesantami pracownicy Urzędu wyróżniają się: taktownością, uprzejmością, wysoką kulturą osobistą oraz przede wszystkim życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwianiu sprawy.
 4. Pracownicy są lojalni wobec siebie i odnoszą się z szacunkiem do swoich zwierzchników i podwładnych.

Biała, sierpień 2005 r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies