Inwestycje gminne - Rok 2015

Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu

  • Drukuj

Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu

Zakres rzeczowy:
  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 795 m i szerokości 4,5 m na podbudowie z kruszyw łamanych,
  • wykonanie obustronnych poboczy i rowów oraz zjazdów z tłucznia kamiennego.
Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 25 września 2015 roku.
Data zakończenia: Planowana data zakończenia - 16 listopada 2015 roku.
Wartość robót brutto: 643 753,28 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy
Województwo Mazowiecki – środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych