Inwestycje gminne - Rok 2012

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

  • Drukuj

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym

Całkowita wartość inwestycji brutto: 829 953,71 zł
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym:
  • dotacja: 390 834,52 zł
  • pożyczka: 351 690,00 zł

Budżet Gminy: 87 429,19 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek Urzędu Gminy Stara Biała

Zakres rzeczowy:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
  • modernizacja instalacji c.o. - wymiana 65 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 126 499,97 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
  • modernizacja instalacji c.o. - wymiana 111 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 277 842,47 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach

Zakres rzeczowy:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
  • modernizacja instalacji c.o. – wymiana 150 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 384 111,24 zł