Inwestycje gminne - Rok 2012

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym

Całkowita wartość inwestycji brutto: 829 953,71 zł
Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym:
 • dotacja: 390 834,52 zł
 • pożyczka: 351 690,00 zł

Budżet Gminy: 87 429,19 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek Urzędu Gminy Stara Biała

Zakres rzeczowy:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
 • modernizacja instalacji c.o. - wymiana 65 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 126 499,97 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym

Zakres rzeczowy:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
 • modernizacja instalacji c.o. - wymiana 111 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 277 842,47 zł

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - budynek Urzędu Gminy, budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach oraz budynek szkoły podstawowej w Maszewie Dużym - budynek szkoły podstawowej w Starych Proboszczcewicach

Zakres rzeczowy:
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 12 cm,
 • modernizacja instalacji c.o. – wymiana 150 sztuk zaworów przygrzejnikowych oraz regulacja instalacji.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 17 sierpnia 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 384 111,24 zł

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies