Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach

  • Drukuj

Inwestycja po budowie

W dniu 21 grudnia 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 922 547,07 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


18 listopada 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach".

W zakres inwestycji wchodzi:

Branża drogowa:

Ulica J. N. Umińskiego

  • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szer. 5,5 m na podbudowie z kruszywa kamiennego obramowanej krawężnikiem betonowym wtopionym - 5655 m2,
  • wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego - 507 m2,

Ulica księcia J. Poniatowskiego

  • wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,5 m obramowanej krawężnikiem betonowym wtopionym - 1200 m2,
  • wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego - 90 m2.

Branża sanitarna:

  • wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 - dł. 1292,60 m,
  • wbudowanie studni kanalizacyjnych żelbetowych Ø 1200,
  • wykonanie 37 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi Ø 425 - dł. 246,7 m,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200 - dł. 24,20 m, Ø 300 - dł. 82,40 m, Ø 500 - dł. 11,40 m, Ø 600 - dł. 145,20 m.


Planowany koszt zadania - 1 899 660, 27 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 31 października 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji