Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko

  • Drukuj

Fragment drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko po budowie

W dniu 27 września 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 142 920,85 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


W dniu 18 listopada 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej nr 291308W Srebrna-Kowalewko ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna-Kowalewko".

W zakres inwestycji wchodzi:

  • budowa drogi o nawierzchni bitumicznej (grub. 6+4 cm i szerokości 4 m) na podbudowie z kruszywa kamiennego niesortowanego o grub. 20 cm wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem kamiennym niesortowanym. Droga na całej długości zostanie obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm,
  • wykonanie zjazdów do gospodarstw i na pola z kruszywa kamiennego niesortowanego o grub. 8 cm na podsypce z piasku grub. 10 cm,
  • wykonanie pod zjazdami przepustów rurowych o średnicy 30 cm oraz 40 cm z rur z tworzywa sztucznego,
  • wykonanie dwóch przepustów drogowych z rur żelbetowych o średnicy 60 cm i 80 cm,
  • przebudowa i zabezpieczenie linii telefonicznej oraz sieci drenarskiej w miejscach kolizji z budowaną drogą.

Planowany koszt zadania - 1 142 920,85 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji